Търсене на имоти

Даден е старт на изпълнението на втория компонент от Проекта „Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе – 2-ри етап“

Стартът на изпълнението на втория компонент от Проекта „Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе – 2-ри етап“ е даден на 11.09.2017 г. с направената символична първа копка на обекта „Реконструкция на „Придунавски булевард“ и рехабилитация на 3 броя пасарелки“, информира сайтът на община Русе. На официалната церемония по стартирането на строителните работи, състояла се на бъдещето кръгово кръстовище на булевардите „Придунавски“ и „Фердинанд“ с улица „Райко Даскалов“ в града, са присъствали заместник-кметът на Община Русе по устройство на територията инж. Димитър Наков, който е и ръководител на проекта, заместник-кметът по европейско развитие д-р Страхил Карапчански и главният архитект на Община Русе арх. Живка Бучуковска.


Договорът за изпълнението на проект „Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе – 2 етап“, в рамките на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 г., е сключен на 05.01.2017 г. и е с продължителност 48 месеца. Общата стойност на проекта е 24 344 185,59 лв., като безвъзмездната финансова помощ от ОПРР, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове чрез Европейския фонд за регионално развитие, е в размер на 24 002 815,60 лв., а останалите 341 369,99 лв. са собствен принос на Община Русе. Целта на проекта е да се създаде по-ефективен, по-бърз, екологичен и интелигентен градски транспорт с по-малко потребление на енергия и възможности за алтернативни форми на транспорт. Постигането на тази цел е предвидено  чрез изпълнението на следните шест компонента на проекта:
 • Компонент 1: Изграждане на пешеходна връзка – надлез между кв.Родина 3 и кв.Чародейка;
  • Компонент 2: Реконструкция на бул.Придунавски и рехабилитация на три броя пасарелки;
  • Компонент 3: Изграждане на пешеходна зона по ул.Чипровци;
  • Компонент 4: Рехабилитация по ул.Шипка в участъка от ул.Чипровци до бул.България;
  • Компонент 5: Реконструкция и рехабилитация на пешеходен подлез при ПМГ „Баба Тонка“;
  • Компонент 6: Надграждане на интелигентната транспортна система.

Domaza - Недвижими имотиПо-стари новини